• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir

تجهیزات آزمایشگاهی

 

 

 

 

شرکت FIP دارای یکی از مجهز‌ترین آزمایشگاه ها در سراسر جهان و در بین شرکت‌های مشابه می‌باشد. این آزمایشگاه نقش بسیار کلیدی در تحقیق و توسعه سیستم‌های کنترل لرزه ای این شرکت ایفا میکند که بطور پیوسته در حال گسترش بوده وتجهیزات و امکانات این آزمایشگاه این امکان را مهیا می‌کند که آزمایش های استاتیکی و دینامیکی پیچیده و خاص مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد.در حال حاضر این آزمایشگاه دارای یکی از بزرگترین سیستم های آزمایش جداسازها در جهان با ظرفیت نیروی قائم 80000 kN و نیروی افقی 7500 kN می‌باشد.