• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir

کنترل ارتعاشات دستگاه های بسیار حساس

 

 

با توسعه دستگاه های ابزار دقیق امروزی که دقتشان به میکرو نانو می رسد، ارتعاشات بسیار ریز میکرو در این دستگاه نیاز به کنترل دارد.

برخی از این تجهیزات عبارتند از:

  • دستگاههای اندازه گیری سه بعدی
  • دستگاه های میکرو الکترونیک
  • میکروسکوپ های نوری و الکترونیکی
  • اسکنرهای MRI و لیزری
  • تجهیزات IT (فناوری اطلاعات)

با استفاده از تکیه گاههای الاستیک GERB می توان کوچکترین ارتعاشات را هم کنترل کرد و دقت اندازه گیری  دستگاه های ابزار دقیق را به میزان قابل توجهی افزایش داد. همچنین GERB برای کنترل ارتعاشات کلی ساختمانهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی نیز روش های نوینی ارائه می دهد. با این تکنولوژی ها می توان لرزش ساختمان و اطراف آن را به طور موثر از یکدیگر جدا کرد.