• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir

جداساز سیستم لوله‌کشی

قابلیت اعتماد و دوام سیستم‌های لوله ‌کشی ارتباط مستقیمی با خواص دینامیکی آنها دارد. تحریک دینامیکی در سیستم لوله ‌کشی هم در کارکرد نرمال آنها و هم در مواقع بروز اغتشاش در جریان مایع عبوری از لوله رخ می دهد. این موارد ممکن است ارتعاشات ناخواسته ای در لوله ایجاد کند یا موجب تخریب سیستم لوله‌ کشی گردد.

برای محافظت از لوله ها و تجهیزات مربوط به آنها در نیروگاه های سرتاسر جهان از سیستم های GERB Viscodamper® استفاده میشود . GERB دمپرهای بخصوصی را برای خطوط لوله تولید می کند ک موجب ایمنی این خطوط شده و قابلیت های زیر را به سیستم لوله کشی اضافه می کند :

  • کاهش همزمان ارتعاشات ناشی از عملکرد خط لوله و ضربات وارده
  • موثر در تمام جهات در 3 بعد
  • متناسب با سرعت (مقاومت زیاد در برابر نیروی ضربه ، مقاومت کم در برابر حرکات آرام مانند انبساط حرارتی)
  • پاسخ به ارتعاشات در کوتاه ترین زمان ممکن
  • بدون نیاز به مراقبت و طول عمر مفید نامحدود
  • قابلیت کاربرد در نرم افزار‌های جدید لوله کشی در فاز طراحی