• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir
هلیپد برج ساعی

هلیپد برج ساعی

پروژه برج ساعی واقع در خیابان ولیعصر تهران، یکی از پروژه­های شاخص می­باشد. به دلیل محل قرارگیری این هلی‏پد­­ که بر روی بام ساختمان می­باشد، ارتعاش ناشی از حرکت تیغه­های هلی کوپتر در زمان سکون و همچنین ضربه احتمالی ایجاد شده در زمان بلند شدن و فرود هلی کوپتر به سازه زیر آن می‏توانست منتقل شود و این ارتعاش موجب سلب آسایش کاربران و همچنین اختلال در فعالیتهای صورت گرفته در ساختمان می­شد. تشدید ناشی از همنوایی فرکانس غالب چرخش تیغه هلی کوپتر با فرکانس سازه هلیپد می­توانست میزان این ارتعاشات را تا سطح کاملا مشکل ساز تبدیل کند. برای جلوگیری از انتقال این ارتعاش به سازه استفاده از تکنولوژی جداسازی برای هلیپد­ ها راه حل مرسوم در دنیا می­باشد.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

پروژه ها