• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir
ایران مال

ایران مال

 

 

در پروژه ایران مال در میانه 5 پل واقع در باغ ایرانی میراگر های جرمی شرکت GERB به منظور کاهش ارتعاش ناشی از عبور و مرور عابر پیاده از این پلها طراحی و نصب گردیده است. سیستم جرم و فنر تنظیم شده به همراه میراگرهای ویسکوز با مکانیزم تغییر فرکانس اصلی سیستم و افزایش میرایی مشخصات دینامیکی سیستم را تغییر می دهد.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

پروژه ها