• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir
Shanghai Symphony Hall

Shanghai Symphony Hall

 

سالن کنسرت بصورت BOX IN BOX ساخته شده است و فنرهای جداساز در تراز زیر زمین تمام سازه را جداسازی نموده است. این سازه در کنار یک مجموعه محافظت شده تاریخی ساخته شده است و به منظور عدم انتقال هرگونه صدا و ارتعاش به مجموعه ذکر شده به طور کامل جداسازی شده است.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

پروژه ها