• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir
احیا و مقاوم سازی شالوده

احیا و مقاوم سازی شالوده

بیشتر از یک سوم نیروگاهها در سراسر دنیا بالای 30 سال عمر دارند و بسیاری از تجهیزات آنها نیاز به بازسازی یا مقاوم سازی دارند. بیشتر از 50 سال است که شرکت GERB در زمینه مقاوم سازی فونداسیون ها و تکیه گاه های این تجهیزات صنعتی فعالیت می نماید . از جمله می توان موارد زیر را نام برد:

  • ارزیابی بستر و فونداسیون
  • گزارشات و نقشه های کامل طراحی ارزیابی فونداسیون های جدید
  • تامین تجهیزات میرایی نورد نیاز
  • نظارت بر ساخت

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

تجهیزات آزمایشگاهی